Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποδοχή γνωμοδότησης επιτροπής – Κατακύρωση διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού υπηρεσίας για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σερβίων.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής της Μαλιούρα Γκόγκου Ευαγγελίας κατά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ζορμπά Φώτιου του Θεοδώρου κατά του Δήμου Σερβίων.

2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επί της υπ. αριθ. ΓΑΚ 36912/2019 - ΕΑΚ 2159/2019 αγωγής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «PROSET ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I.K.E.» και διακριτικό τίτλο «PROSET I.K.E.» κατά του Δήμου Σερβίων.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επί της υπ. αριθ. ΓΑΚ 36914/2019 - ΕΑΚ 2160/2019 αγωγής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «PROSET ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I.K.E.» και διακριτικό τίτλο «PROSET I.K.E.» κατά του Δήμου Σερβίων.

4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση, συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Κουμαντζιά Γεωργίου του Νικολάου κατά του Δήμου Σερβίων.

5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Τσιτσιουρή Ιωάννη του Θεοδώρου κατά του Δήμου Σερβίων.

6. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά του με ημερομηνία 31.10.2019 κατασχετήριου του Τσαβδαρίδη Γεωργίου του Αναστασίου κατά του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού εις χείρας της τρίτης «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Παράσταση και συζήτηση της αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» κατά του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Β΄ Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τριμελούς σύνθεσης).

8. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Σερβίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.

9. Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων.

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού υπηρεσίας για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σερβίων

11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί ακύρωσης του διαγωνισμού υπηρεσίας για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σερβίων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού τιμήματος για ενοικίαση χώρου στην εταιρεία RED LIONS για λειτουργία τσίρκου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά της υπ'αριθμ.85/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Φαρμάκη Αθανασίου του Θωμά κατά του Δήμου Σερβίων -  Βελβεντού / Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

2. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά της υπ'αριθμ.104/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Λιόλιου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Σερβίων -  Βελβεντού / Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Κουτζιακουτζίδη Παρασκευά του Κοσμά κατά του Δήμου Σερβίων. (Δικηγόρος: Παπαστεργίου Ελευθερία του Αλεξάνδρου, Α.Μ. Δ.Σ. Κοζάνης 505).

4. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά της υπ'αριθμ.83/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Λιόλιου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Σερβίων -  Βελβεντού / Αίτημα για συμβιβαστική επίλυση - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

5. Καθορισμός του τρόπου, των όρων και των μελών της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λιβαδερού».

6. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την μεταβίβαση (πώληση) εδαφικής έκτασης που είναι υποχρεωτικά προσκυρωτέα στο Ο.Τ. 21β του ρυμοτομικού σχεδίου Σερβίων ιδιοκτησίας Δήμου Σερβίων και καθορισμός τιμής μονάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση  προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού συντήρησης σταθμών επεξεργασίας λυμάτων.

3. Περί απευθείας ανάθεσης αποκομιδής απορριμμάτων μέχρι την ανάδειξη αναδόχου του σχετικού διαγωνισμού.

4. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1048/17-10-2019 απόφασης του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων, για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμούς Βαθυλάκκου – Μεσιανής – Κουβουκλίων και Ροδίτη».

5. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1050/17-10-2019 απόφασης του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων, για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».

6. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 1052/17-10-2019 απόφασης του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων, για το έργο: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

7. Αντικατάσταση πληρεξούσιου Δικηγόρου και εκ νέου ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου: Κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ιορδάνη Μεχτερίδη κατά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Δικηγόρος Παπανίκου Δέσποινα του Γεωργίου , Α.Μ. Δ.Σ. Κοζάνης 518)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού τετραμήνου 01.09.2019-31.12.2019 Δήμου Σερβίων

2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για κατάργηση δίκης λόγω παραίτησης από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή του Λιάκου Δημητρίου του Γεωργίου κατά του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μεταβατικού Προϋπολογισμού, και Τεχνικού Προγράμματος έως 31-12-2019

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρου Λούνα Παρκ στην Εμποροπανήγυρη Σερβίων έτους 2019

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί ορισμού αντιπροέδρου στην Οικονομική Επιτροπή.

2. Περί καθορισμού όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου Λούνα Παρκ στην Εμποροπανήγυρη Σερβίων έτους 2019.

3. Περί Συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς αγωγής της Νάκου Ιφιγένειας του Κωνσταντίνου κατά Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

4. Περί έγκρισης της υπ. αριθ. 5150/30.08.2019 Απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων για το έργο «Βελτίωση προσβάσεων και συντήρηση εγκαταστάσεων & αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ