ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ζορμπά Φώτιου του Θεοδώρου κατά του Δήμου Σερβίων.

2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επί της υπ. αριθ. ΓΑΚ 36912/2019 - ΕΑΚ 2159/2019 αγωγής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «PROSET ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I.K.E.» και διακριτικό τίτλο «PROSET I.K.E.» κατά του Δήμου Σερβίων.

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επί της υπ. αριθ. ΓΑΚ 36914/2019 - ΕΑΚ 2160/2019 αγωγής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «PROSET ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I.K.E.» και διακριτικό τίτλο «PROSET I.K.E.» κατά του Δήμου Σερβίων.

4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση, συζήτηση, κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Κουμαντζιά Γεωργίου του Νικολάου κατά του Δήμου Σερβίων.

5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Τσιτσιουρή Ιωάννη του Θεοδώρου κατά του Δήμου Σερβίων.

6. Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος (ανακοπή, αίτηση αναστολής κλπ.) κατά του με ημερομηνία 31.10.2019 κατασχετήριου του Τσαβδαρίδη Γεωργίου του Αναστασίου κατά του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού εις χείρας της τρίτης «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» - Γνωμοδότηση Δικηγόρου.

7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου - Παράσταση και συζήτηση της αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» κατά του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Β΄ Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τριμελούς σύνθεσης).

8. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Σερβίων και τα Νομικά του Πρόσωπα.

9. Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων.

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού υπηρεσίας για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σερβίων

11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ