ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού τιμήματος για ενοικίαση χώρου στην εταιρεία RED LIONS για λειτουργία τσίρκου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ