ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού τετραμήνου 01.09.2019-31.12.2019 Δήμου Σερβίων

2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για κατάργηση δίκης λόγω παραίτησης από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή του Λιάκου Δημητρίου του Γεωργίου κατά του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ