ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ  ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ  ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΠΙΤΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%92846%CE%9C%CE%93%CE%975-1%CE%95%CE%95?inline=true