ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μεταβατικού Προϋπολογισμού, και Τεχνικού Προγράμματος έως 31-12-2019

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ