ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί ακύρωσης του διαγωνισμού υπηρεσίας για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σερβίων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ