ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση  προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ