ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020

(ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

   
ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

   
ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΗΛΙΑΣ" Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ