ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί ορισμού αντιπροέδρου στην Οικονομική Επιτροπή.

2. Περί καθορισμού όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου Λούνα Παρκ στην Εμποροπανήγυρη Σερβίων έτους 2019.

3. Περί Συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς αγωγής της Νάκου Ιφιγένειας του Κωνσταντίνου κατά Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

4. Περί έγκρισης της υπ. αριθ. 5150/30.08.2019 Απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. περί συγκρότησης επιτροπών τεχνικών υπαλλήλων για το έργο «Βελτίωση προσβάσεων και συντήρηση εγκαταστάσεων & αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ