Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από εκδήλωση φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σερβίων με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων τους για κάλυψη αναγκών λόγω COVID και λοιπών δαπανών – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί Δημοτικής οδού και απαλλαγής από υποχρέωση κατασκευής κόμβου της επιχείρησης ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στη θέση «Αλωνοράχη» και «Ασπρόχωμα» της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

6. Παροχή σύμφωνης η μη γνώμης για παράταση μίσθωσης του υπ. αρ. 108 αγροτεμαχίου, στην Κοινότητα Λευκάρων.

 Η 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδριάσε στις 14/12/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Περί κατανομής πιστώσεων από ΣΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε εκτάκτως στις 26/11/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστοληής email) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

2. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε στις 30/11/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021

2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Η συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

 

Την Πέμπτη 12/11/2020 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

2. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31, 25, 116, 75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

3. Περί κατανομής πιστώσεων από ΣΑΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Τη Δευτέρα 26/10/2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020 για την έγγραφή της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων».

2. Ένταξη στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της περιόδου 2012 - 2016 του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων»

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

4. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στα Σέρβια.

5. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

6. Περί τοποθέτησης πινακίδων με την ένδειξη «Μαρτυρική Πόλη».

7. Περί χωροθέτησης θέσεων προσωρινής στάθμευσης λεωφορείων και προσθήκης ράμπας εξυπηρέτησης ΑμΕΑ διευκόλυνση πρόσβασης στον σταθμό των ΚΤΕΛ στα Σέρβια.

8. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31, 25, 116, 75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

9. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα, στην Κοινότητα Σερβίων.

10. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

11. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ. αρίθμ. 590 αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 7.375 τ.μ της κτηματικής περιοχής Σερβίων

12. Γνωμοδότηση για λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με απαγόρευση διέλευσης από την κεντρική πλατεία Μεταξά.

13. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2021.

14. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στον Οικισμό  Φρουρίου της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

Η 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» που λύθηκε.
2. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης  των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού που λύθηκε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Περί οριστικής διαμόρφωσης της πρότασης Δήμου Σερβίων για την διαβούλευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (MASTER PLAN) της μεταλιγνιτικής εποχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 (ΑΔΑ: 4Γ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) πρόσκλησης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λιβαδερού».

2. Έγκριση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βελβεντού».

3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό την σύνταξη - τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σερβίων».

4. Περί αποδοχής των όρων χρηματοδότησης ύψους 169.126,40 € και συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», για την πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων ».

5. Περί διαπίστωσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων έτους 2020.

6. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων.

8. Περί έγκρισης σχεδίου καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας».

9. Σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερβίων.

10. Περί έγκρισης σχεδίου διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Σερβίων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

11. Περί διαγραφή διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

12 Περί καθορισμού ημερήσιου τέλους Λαϊκών αγορών Δήμου Σερβίων

13. Περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις στα πλαίσια λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σερβίων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με την απολιγνιτοποίηση της περιοχής.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης του Δήμου Σερβίων.

2. Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό την σύνταξη - τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σερβίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Έγκριση ψηφίσματος εργαζομένων της εταιρείας Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ορυχείου Προσηλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Λόγω έλλειψης απαρτίας, η έκτακτη συνεδρίαση της Παρασκευής 14ης Αυγούστου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κοινότητα Λιβαδερού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, του προσωπικού του Συνδέσμου «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» Δήμων Σερβίων και Βελβεντού, που θα μεταφερθεί στο Δήμο Σερβίων.

2. Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Σερβίων» με κωδικό ΟΠΣ 50018965 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» και Δικαιούχο το Δήμο Σερβίων συνολικού προϋπολογισμού 561.694,54 € και διάρκειας από 01-07-2016 έως 30-06-2022.

3. Σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερβίων.

4. Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία στα Σέρβια.

5. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 2.000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

6. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 3.767,03 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

8. Περί παραχώρησης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαζαράδων στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαζαράδων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

9. Τροποποίηση της 39/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υλικών και υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ