Την Πέμπτη 12/11/2020 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

2. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31, 25, 116, 75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

3. Περί κατανομής πιστώσεων από ΣΑΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ