Η συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.