Λόγω έλλειψης απαρτίας, η έκτακτη συνεδρίαση της Παρασκευής 14ης Αυγούστου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ