Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» που λύθηκε.
2. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης  των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού που λύθηκε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ