Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κοινότητα Λιβαδερού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ