Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Περί οριστικής διαμόρφωσης της πρότασης Δήμου Σερβίων για την διαβούλευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (MASTER PLAN) της μεταλιγνιτικής εποχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ