Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε στις 30/11/2020 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021

2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ