Ανακοινώσεις

Σκοπός του βοηθήματος είναι η στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Κριτήρια για την υποβολή της αίτησης:
Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
Γ.Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
α)Αίτηση (που συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
β)Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
γ )Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ )Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67% )και άνω.
η) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου ,με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή άτομα που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Η αίτηση και η κατάθεση των δικαιολογητικών υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Σερβίων .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2464500561 από τις 8:00 έως τις 14:00

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στις Τοπικές Κοινότητες Γουλών, Πολυρράχου και Τριγωνικού ως αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης και αλόγιστης χρήσης του πόσιμου νερού.

Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, ο Δήμος Σερβίων απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να περιορίσουν άμεσα τη σπατάλη και την αλόγιστη χρήση πόσιμου νερού.

Επειδή ο κίνδυνος λειψυδρίας είναι έντονος και δεδομένου ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε στην ομαλή υδροδότηση όλων των οικισμών μας, θα πρέπει όλοι να μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατό την κατανάλωση νερού και να το χρησιμοποιούμε  για οικιακή χρήση αποκλειστικά και μόνο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου η άσκοπη σπατάλη του επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον παραπάνω κανονισμό.

 

Για να δείτε τον κανονισμό ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://dservion.gr/images/Entypa/kanonismos_udr.pdf

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

O Δήμος Σερβίων καλεί  τους ιδιοκτήτες  οχημάτων –μηχανημάτων για την κατάρτιση Μητρώου για την αντιμετώπιση των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ.,  στο Δήμο Σερβίων για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2021.

Για την αρχική σύσταση του μητρώου οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  (Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Δημαρχείο, ), 1ος όροφος, από τις 9 Ιουνίου ημέρα Τρίτη έως και τις 22 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα., κατά τις εργάσιμες ώρες.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανοικτή προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησης του μητρώου με νέες αιτήσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΠ) ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  Υπενθύμιση Ενημέρωσης  κοινού σχετικά με προληπτικά μέτρα έναντι πυρκαγιάς

Σε συνέχεια της από 30/4/2020 (Αρ. Πρωτ.1846/30-4-2020) Ανακοίνωσης του Δήμου Σερβίων σχετικά με τα προληπτικά μέτρα έναντι πυρκαγιάς σας υπενθυμίζουμε και σας καλούμε όπως να ακολουθείτε πιστά τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.                                                 

- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είστε σε κίνηση.

- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

- Δεν εναποθέτουμε κλαδιά και κλαδέματα δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων.

- Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από σωρούς κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

 Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και την υπ.αριθμ.4/2012 (ΦΕΚ 1346/τ.Β/25-04-2012) Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 1), οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση, τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.

Παρακαλούμε για τον άμεσο καθαρισμό των παραπάνω ιδιόκτητων χώρων μέχρι τις 15-6-2020.

Οι υπόχρεοι που δεν συμμορφώνονται υφίστανται κυρώσεις κατά την κείμενη νομοθεσία και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για τον καθαρισμό, λόγω της μεγάλης έκτασης, δύναται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Θεωρούμε δεδομένη την συνεργασία όλων και επισημαίνουμε ότι κάθε ολιγωρία μπορεί να αποβεί σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών μας.

 O ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται ότι λόγω αρρυθμίας και μειωμένης παροχής πόσιμου νερού από το υδρευτικό σύστημα Τριγωνικού στη δεξαμενή βαρύτητας Πολυρράχου το πόσιμο νερό στην Κοινότητα Πολυρράχου κρίνεται ως ακατάλληλο επειδή προέρχεται κατά βάση από υδροληψία με υψηλή συγκέντρωση νιτρικών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα, επεξεργασία τροφίμων) μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Ο Δήμος Σερβίων στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του θα παρέχει πόσιμο νερό στους κατοίκους Πολυρράχου.

            Παρακαλούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μετά την από 9 Μαΐου 2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Ωδείο Σερβίων ξεκινάει τα μαθήματα από Δευτέρα 18 Μαϊου μόνο για μαθητές άνω των 11 ετών. Για μαθητές ηλικίας κάτω των 11 ετών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

  

Ο Δήμος Σερβίων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (E-Services) και δίνει με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στους Δημότες του, γρήγορα, ανέπαφα και δίχως να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου να αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά πληθώρα πιστοποιητικών με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης TaxisNet. Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ ΑΕ (Δημοτική Επιχείρηση Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων) στα πλαίσια ΔΩΡΕΑΝ παραχώρησης της λόγω COVID-19, μετά από απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Μπακογιάννη. Σε πρώτο στάδιο είναι διαθέσιμες οι κάτωθι υπηρεσίες:

 1. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
 2. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
 3. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
 4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 5. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 8. Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
 9. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 10. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
 11. Διόρθωση Κύριου Ονόματος
 12. Διόρθωση Τόπου Γέννησης
 13. Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Σερβίων λόγω Aναγνώρισης
 14. Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
 15. Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Σερβίων
 16. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
 17. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
 18. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Σερβίων
 19. Πιστοποιητικό Γέννησης
 20. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 21. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 22. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 23. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 24. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 25. Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Ο Δήμος Σερβίων στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων έναντι πυρκαγιάς, καλεί τους κατοίκους  να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.                                                               

- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είστε σε κίνηση.

- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

- Δεν εναποθέτουμε κλαδιά και κλαδέματα δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων.

- Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από σωρούς κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και την υπ.αριθμ.4/2012 (ΦΕΚ 1346/τ.Β/25-04-2012) Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 1), οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση, τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της.

Οι υπόχρεοι που δεν συμμορφώνονται υφίστανται κυρώσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για τον καθαρισμό, λόγω της μεγάλης έκτασης, δύναται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Θεωρούμε δεδομένη την συνεργασία όλων και επισημαίνουμε ότι κάθε ολιγωρία μπορεί να αποβεί σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη δημόσια υγεία και προς διευκόλυνση των πολιτών δίνουμε τη δυνατότητα καταβολής των οφειλών με κατάθεση ποσών στην Εθνική Τράπεζα στον ακόλουθο λογαριασμό (IBAN):

GR49 0110 4930 0000 4935 4001 478

Ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του – αν δεν υπάρξει κεντρική κυβερνητική αντιμετώπιση του θέματος – ώστε να δοθεί παράταση στη λήξη προθεσμίας πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών. Ανεξαρτήτως αυτού, παρακαλείστε όπως κάνετε χρήση της ανωτέρω δυνατότητας και να προβαίνετε σε ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δήμο κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Εσόδων του Δήμου ώστε να καταβάλετε το ακριβές ποσό της οφειλής.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πληρωμής, οπότε και θα είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στο Δήμο για πληρωμή, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως και ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλέφωνα 2464350121 και 2464350123.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας των πολιτών από τη μετάδοση του κορωνοϊού, υπαγορεύει την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε τους ηλικιωμένους τις μανάδες και τους πατεράδες μας καθώς και τους ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας, της περιοχής μας, των χωριών μας.
Η συμμόρφωση στα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας είναι πλέον θέμα ατομικής ευθύνης. 
 
MENOYME ΣΤΗ ΘΑΛΠΩΡΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 καθώς και σε εφαρμογή του ΦΕΚ 943Β’ 20.03.2020 ανακοινώνουμε ότι:

1. Για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 30.4.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, σε όλο το Δήμο, ως ακολούθως:

 Α. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

Β. Ο Δήμος θα δημοσιοποιεί πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης του.

Γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

 2. Εξαιρείται της λειτουργίας της παραγράφου 1 η πώληση στις λαϊκές αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ.

Και ξαφνικά έρχεται ένας ιός που φοράει κορόνα να ανατρέψει την καθημερινότητα μας. Να δει τις αντοχές μας. Να μας μάθει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι τα πάντα αλλάζουν.
Οι λέξεις σταματούν να είναι λέξεις και αποκτούν βαρύτητα... Υγεία, περιορισμός, ελευθερία, μοναξιά, οικονομική κατάρρευση, τροφή, επιβίωση. 
Το μόνο που θα τον σκοτώσει είναι θετική σκέψη,πειθαρχεία,επικοινωνία, ενσυνειδητότητα, αλληλεγγύη.
Στα πλαίσια αυτά ο Εμποροεπαγγελματικος Σύλλογος Σερβιων και κατανοώντας τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε οι συνάδελφοι που αναγκάστηκαν στο κλείσιμο των επιχειρήσεων τους,
αλλά και σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη να διαθέσει το ποσό των 500 ευρώ συνολικά , σε σούπερ μάρκετ της περιοχής , για αγορές ειδών ανάγκης , για να βοηθήσει οικογένειες που έχουν πρόβλημα επιβίωσης.

Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη με διακριτικότητα και ανωνυμία.

Επίσης εάν κάποιος συμπολίτης θέλει να προσφέρει με οποιοδήποτε τρόπο αυτές τις δύσκολες ώρες ας επικοινωνησει με το Δ,Σ του Συλλόγου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ : 6974021349
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΟΥΣΙΟΒΑΣ : 6976993219
ΒΟΥΛΑ ΜΑΓΑΛΙΑ : 6953064601
ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : 6974419419
ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ : 6945338666