Ο Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5996 / Β΄ / 31.12.2020 και  μπορείτε να τον δείτε και να τον κατεβάσετε εδώ