Ο Δήμος Σερβίων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (E-Services) και δίνει με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στους Δημότες του, γρήγορα, ανέπαφα και δίχως να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου να αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά πληθώρα πιστοποιητικών με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης TaxisNet. Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ ΑΕ (Δημοτική Επιχείρηση Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων) στα πλαίσια ΔΩΡΕΑΝ παραχώρησης της λόγω COVID-19, μετά από απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Μπακογιάννη. Σε πρώτο στάδιο είναι διαθέσιμες οι κάτωθι υπηρεσίες:

 1. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
 2. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
 3. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
 4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 5. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 8. Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
 9. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 10. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
 11. Διόρθωση Κύριου Ονόματος
 12. Διόρθωση Τόπου Γέννησης
 13. Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Σερβίων λόγω Aναγνώρισης
 14. Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
 15. Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Σερβίων
 16. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
 17. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
 18. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Σερβίων
 19. Πιστοποιητικό Γέννησης
 20. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 21. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 22. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 23. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 24. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 25. Προσθήκη Κύριου Ονόματος