Βρείτε στο συνημμένο αρχείο χρήσιμες πλροφορίες σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο