Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: 

1. https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10381

2. https://youtu.be/hx4vDPJhd88

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

1. Έγκριση μελέτης βελτίωσης υφιστάμενης συμβολής αγροτικής οδού, επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3), ένα (1) χλμ. πριν την  είσοδο των Σερβίων, για την έγκριση «Εισόδου – Εξόδου οχημάτων», της Υπεραγοράς Τροφίμων “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2. Επέκταση - χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σερβίων.
3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
5. Τροποποίηση κατανομής ποσού επιχορήγησης από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
6. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στα Σέρβια.
7. Άνοιγμα λογαριασμών  σε πιστωτικό ίδρυμα για την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων  Δήμου Σερβίων.
8. Μακροχρόνια εκμίσθωση του αριθ, 96 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12.750 τ.μ στη θέση «Βαθύλλακος»  του πρώτου αναδασμού αγροκτήματος  Κοινότητας Πλατ/τος για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
9. Εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ Λιβαδερού και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022.
10. Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων.
11. Τροποποίηση της αρίθμ. 117/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10775 

https://www.youtube.com/watch?v=YjaMpI_-GJk

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

  1. Επέκταση - χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σερβίων.
  2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
  4. Μετατόπιση υφιστάμενου δικτύου υψηλής τάσης σε περιοχές εντός του Αγροκτήματος Λάβας, Διανομής 1940, σε χορτολιβαδικές Κοινοτικές  εκτάσεις.
  5. Τακτική κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.  
  6. Έκτακτη κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.
  7. Περί ορισμού εκπροσώπων Σχολικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων.
  8. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού του Αγροτικού Συνεταιρισμού  Ελιάς στην Κοινότητα Ιμέρων.
  9. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη Κοινότητα Μεταξά για τοποθέτηση Κεραιών.
10. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καστανιάς.
11. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης των αριθ, 85 και 86 Δημοτικών αγροτεμαχίων Κοινότητας Σερβίων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
12. Χορήγηση άδειας  παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.

2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.

4. Έγκριση μελέτης βελτίωσης υφιστάμενης συμβολής αγροτικής οδού, επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3), ένα (1) χλμ. πριν την είσοδο των Σερβίων, για την έγκριση «Εισόδου – Εξόδου οχημάτων», της Υπεραγοράς Τροφίμων “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

5. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων.

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το θέμα των Δημοτικών σφαγείων.

7. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών αγροτεμαχίων στους Οικισμούς Φρουρίου και Λαζαράδων.

8. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης του αριθ, 96 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12.750 τ.μ στη θέση «Βαθύλλακος» του πρώτου αναδασμού αγροκτήματος  Κοινότητας Πλατ/τος για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

9. Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Ιμέρων στο Μορφωτικό Σύλλογο Ιμέρων «Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ»

10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού, της επιχείρησης ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.

11. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και Μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2022.

12. Τροποποίηση της αρίθμ. 49/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

13. Περί εκμίσθωσης κυλικείου παιδικής χαράς επί της οδού Καρατάσου στα Σέρβια.

14. Περί ανοίγματος λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα για την πάγια προκαταβολή του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14-09-2021

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάπτυξη λίμνης Πολυφύτου.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Σερβίων.

3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού - τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε σε έκτακτη  συνεδρίαση στις 31/08/2021 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Καραντάκου Παναγιώτη

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25-08-2021

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων - εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Σερβίων» ποσού 363.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 – Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

5. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Βρεφονηπιακών , Παιδικών Σταθμών και Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο) Δήμου Σερβίων.

6. Διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).

7. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικού Λύκειου (ΕΠΑ.Λ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-07-2021

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Περί σύστασης Δημοτικής συγκοινωνίας στο Δήμο Σερβίων.

2. Διαπίστωση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού - τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 βάσει της υπ. αριθ. 149/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

4. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων.

5. Περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Σερβίων.

6. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην κοινότητα Λευκάρων (αγροτεμάχιο 708), της επιχείρησης SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 3.767,03 τ.μ (τμήμα του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου) στην Κοινότητα Λευκάρων.

8. Περί έγκρισης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 12.500 τ.μ (τμήμα του υπ. αριθ. 758 Α τεμαχίου) στην Κοινότητα Νεράιδας .

9.Διάθεση καυσόξυλων από το Δημοτικό Δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης.

10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-07-2021

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης».
2 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών
πόσιμου νερού του Δήμου Σερβίων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
3 Γνωμοδότηση για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο δε συνεδρίασε στις 20/07/2021 λόγω έλλειψης απαρτίας
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο δε συνεδρίασε στις 18/07/2021 λόγω έλλειψης απαρτίας
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-06-2021

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκμίσθωση του πρώην Οθωμανικού Σχολείου Σερβίων.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 βάσει των υπ. αριθ. 107/2021 και 126/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 118/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

4. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 131/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

5. Περί πληρωμής υπολοίπου ποσού επιχορήγησης για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού Σερβίων – Εκ νέου κατανομή υπολοίπου χρηματοδότησης.

6. Γνωμοδότηση Δικηγόρου για τη λήψη ή μη απόφασης σχετικά με την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε από την με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγή της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

7. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Κ.Δ.Α.Π. Βαθυλάκκου.

8. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Κ.Δ.Α.Π. Λιβαδερού.

9. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τα «ΠΑΛΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ».

10. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ύδρευση Τριγωνικού.

11. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την απένταξη των μελετών των αρδευτικών του δήμου από το ΕΑΠ του δήμου περιόδου 2012-2016.

12. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την αγορά ακινήτων στα Σέρβια.

13. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για τον χαρακτηρισμό της Παλιάς Καστανιάς ως οικισμού ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

14. Τροποποίηση της αριθ. 8-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

15. Επικαιροποίηση της 141-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

16. Διάθεση καυσόξυλων από το Ανταλλάξιμο δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Τριγωνικού.

17. Διάθεση καυσόξυλων από το Ανταλλάξιμο δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Τρανοβάλτου.

18. Έγκριση εγγραφών των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερβίων.

19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο νεοσύστατο σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Παραγωγών Π.Ε. Κοζάνης».

20. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο δε συνεδρίασε στις 13/05/2021 λόγω έλλειψης απαρτίας
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-05-2021 / ΜΕΡΟΣ 1

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-05-2021 / ΜΕΡΟΣ 2

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 19:30 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκμίσθωση Καμένου Σχολείου Σερβίων.

2. Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Σερβίων (λογότυπο).

3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 39/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

4. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 78/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

5. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 81/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

6. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 91/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

8. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων.

9. Περί ακύρωσης ή μη της με αριθμό 76/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερβίων Βελβεντού.

10. Περί αποδοχής πρακτικού της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης για παραχώρηση έκτασης στο Πολύραχο.

11. Μακροχρόνια εκμίσθωση τμήματος του υπ. αριθ. 1124 αγροτεμαχίου για ανέγερση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στην θέση του Ναυτικού Συλλόγου Κοζάνης.

12. Τροποποίηση της αριθ. 37/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

13. Περί σύστασης Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Σερβίων.

14. Διάθεση καυσόξυλων από συνιδιόκτητο δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λιβαδερού.

15. Περί υλοτομίας Δημοτικού δάσους Κοινότητας Ελάτης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-04-2021

 Την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 19:30 συνεδρίασε εκτάκτως (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

 Ενημέρωση για την ματαίωση του άτυπου Δημοψηφίσματος και λήψη απόφασης για το Δάσος Μεσσιανής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-04-2021 (1ο ΜΕΡΟΣ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-04-2021 (2ο ΜΕΡΟΣ)

Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 20:30 συνεδρίασε εκτάκτως (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Σερβίων, σχετικές με το Δάσος Μεσσιανής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση στις 05/04/2021 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

   Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-03-2021 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17-03-2021)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-03-2021

Την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία ΧΥΤΑΜ ή όχι στο Ζιδάνι Κοζάνης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων Α.Π.Ε σε εκτάσεις χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σερβίων.

3, Eκμίσθωση του Καμμένου Σχολείου

4. Αποδοχή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) – Διαπίστωση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού (τακτοποιητική)

5. Διαπίστωση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την 33-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σερβίων.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

8. Απαλλαγή τελών επιχειρήσεων λόγω COVID.

9. Έγκριση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού.

10. Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Σερβίων.

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερβίων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων.

12 Παραχώρηση στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας λεωφορείο μάρκας FIAT-IVECO, 33 θέσεων, ιδιοκτησίας του Δήμου Σερβίων.

13. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων Δήμου Σερβίων και την οριστική διαγραφή τους.

14. Περί αποδοχής αίτησης για απόδοση του μηχανήματος ΜΕ62233 (Αεροσυμπιεστής) στην  Σαββιλωτίδου Γεωργία του Θεολόγου.

15. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων.

16. Περί εισχώρησης της σύμβασης με τα Τ.Ε.Β.Α.

17. Περί μίσθωσης χώρου στην Κοινότητας Νεράιδας πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου για τοποθέτηση ηλεκτρικού φορτιστή.

18. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης του υπ. αρίθ 307 αγροτεμαχίου στα Σέρβια.

19. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης των αρίθ. 305 και 194 εκτάσεων στα Ίμερα.

20. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης των αρίθ. 24Α στη θέση (Κουτλούι) έκτασης 39,50 στρεμμάτων και 369 στη θέση (Λούτσες) έκτασης 4,735 στρεμμάτων Δημοτικών αγροτεμαχίων  στις Αυλές.

21. Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας κοινοτικού καταστήματος Λευκάρων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ