Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10775 

https://www.youtube.com/watch?v=YjaMpI_-GJk

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

  1. Επέκταση - χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σερβίων.
  2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
  4. Μετατόπιση υφιστάμενου δικτύου υψηλής τάσης σε περιοχές εντός του Αγροκτήματος Λάβας, Διανομής 1940, σε χορτολιβαδικές Κοινοτικές  εκτάσεις.
  5. Τακτική κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.  
  6. Έκτακτη κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.
  7. Περί ορισμού εκπροσώπων Σχολικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων.
  8. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού του Αγροτικού Συνεταιρισμού  Ελιάς στην Κοινότητα Ιμέρων.
  9. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη Κοινότητα Μεταξά για τοποθέτηση Κεραιών.
10. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καστανιάς.
11. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης των αριθ, 85 και 86 Δημοτικών αγροτεμαχίων Κοινότητας Σερβίων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
12. Χορήγηση άδειας  παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ