Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τον τελικό πίνακα κατάταξης και επιτυχόντων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ.: 4978/01.08.2023 ανακοίνωσης του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ, σε συνέχεια της γνωστοποίησης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18.08.2023.  Καθώς παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, η προσωρινή κατάταξη και οι προσωρινά επιτυχόντες του διαγωνισμού δεν υπέστησαν καμία αλλαγή.

Από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Σερβίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 242/15.11.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερβίων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικών

1

Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και 1ης ειδικότητας.

(2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω της πανδημίας covid-19 οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2464350126, 2464350107).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σερβίων.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

Δείτε το 1ο Πρακτικό για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή πατώντας ΕΔΩ

Δείτε το 2ο Πρακτικό για τις θέσεις του Καλλιτεχνικού Προσωπικού πατώντας ΕΔΩ

Δείτε την προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης(1) του καλλιτεχνικού διευθυντή πατώντας ΕΔΩ

Δείτε την προκήρυξη γαι την κάλυωη των θέσεων(15) του μουσικού - διδακτικού προσωπικού πατώντας ΕΔΩ

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ

Ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερβίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου / ΑΡΙΘ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 4872/10.8.2021

Παρακαλούνται οι προσληπτέοι να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να είναι σε ετοιμότητα να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Προς διευκόλυνση αναρτούμε εκ νέου και το παράρτημα της προκήρυξης στο οποίο περιγράφονται όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν  από τις υπηρεσίες μας για την πρόσληψή τους κατά τις προσεχείς ημέρες.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε όι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερβίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. (ΦΕΚ 3324Β/07.08.2020).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 24643 50125 & 24643 50126

Δείτε τον πίνακα για τις θέσεις πλήρης απασχόλησης ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα για τις θέσεις μερικής απασχόλησης ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα προσληπτέων ΕΔΩ