Σας ενημερώνουμε όι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερβίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. (ΦΕΚ 3324Β/07.08.2020).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 24643 50125 & 24643 50126

Δείτε τον πίνακα για τις θέσεις πλήρης απασχόλησης ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα για τις θέσεις μερικής απασχόλησης ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα προσληπτέων ΕΔΩ