Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί τοποθέτησης πινακίδων με την ένδειξη «Μαρτυρική Πόλη» στα Σέρβια.

2. Περί χωροθέτησης θέσεων προσωρινής στάθμευσης λεωφορείων και προσθήκης ράμπας εξυπηρέτησης ΑμΕΑ για διευκόλυνση πρόσβασης στον σταθμό των ΚΤΕΛ στα Σέρβια.

3. Περί κοπής δέντρου στην Κοινότητα Σερβίων.

4. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 1, 14, 28 επιφάνειας 31,25, 116,75 και 39 στρεμμάτων αντίστοιχα, για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Σερβίων.

5. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκτάσεων με αριθμούς 305, 306, 308 επιφάνειας 3,25, 1,75 και 10,25 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Σερβίων.

6. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 363 επιφάνειας 8,625 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 590 έκτασης 7.375 τ.μ. της Κτηματικής Περιοχής Σερβίων.

8. Γνωμοδότηση για λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με απαγόρευση διέλευσης από την κεντρική πλατεία Μεταξά.

9. Περί έγκρισης τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης καθρεπτών οδών για επαύξηση ορατότητας σε δημοτικούς οδούς Κοινότητας Σερβίων Δ. Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ