Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού και απαλλαγής από υποχρέωση κατασκευής κόμβου  της επιχείρησης ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στη θέση «Αλωνοράχη» και «Ασπρόχωμα» της Κοινότητας Τρανοβάλτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ