Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί παραχώρησης νόμιμης άδειας εισόδου και εξόδου του αυτοκινήτου του Κρομμύδα Δημητρίου στον πεζόδρομο της οδού Μιαούλη 1 στα Σέρβια.

2. Περί κοπής δέντρων στην Κοινότητα Πλατανορρεύματος

3. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 2.000 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

4. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου έκτασης 3.767,03 τ.μ. στην Κοινότητα Λευκάρων.

5. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 882 τεμαχίου έκτασης 260,90 τ.μ. στην Κοινότητα Ροδίτη.

6. Περί παραχώρησης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαζαράδων στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαζαράδων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

7. Περί χορήγησης πρόσθετων αδειών Κοινόχρηστου Χώρου στην Κοινότητα Σερβίων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΠΟΝΤΙΚΗΣ