Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ