Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Κοινότητα Σερβίων.

2. Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού, της επιχείρησης ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ