Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ