Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ