Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στο Μέτρο 1: «Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία» του Άξονα Προτεραιότητας 2:  «ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΔΚΟ)» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018».

2. Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στο Μέτρο 1: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»  του Άξονα Προτεραιότητας 1  «ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ)»  στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018». 

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χρησιμοποίηση του ποσοστού του 12% των επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ