Την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλατος στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιου για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ