Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

2. Περί έγκρισης απολογισμών του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για τα έτη 2011 έως 2019.

3. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ» λόγω κατεπείγοντος.

4. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ»

5. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ»

6. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ»

7. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ»

8. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

9. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ»

10. Περί αιτήματος εξαίρεσης από επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, του υπαλλήλου Παπαδόπουλου Μιχάλη.

11. Περί αιτήματος εξαίρεσης από επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, του υπαλλήλου Θεοδωρίδη Εμμανουήλ.

12. Περί ορισμού συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου Κυριακίδη Θεοδώρου του Γεωργίου, πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2020.

13. Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου - Κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Δεληβάνη Αντώνιου κατά του Δήμου Σερβίων. (εργασίες αποχιονισμού κατά τα έτη 2018-2019 σε Μικρόβαλτο και Τρανόβαλτο).

14. Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου –Παράσταση – Συζήτηση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ [Ν. 2882/2001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ] Ακίνητο : Οδός Φιλίππου εντός οικισμού της πόλης Σερβίων  [διασταύρωση με οδό Μακρυγιάννη] - Φερόμενος ιδιοκτήτης : Παυλός Κωσταντίνος [ιδιοκτησία μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 34 και 41 της πόλης των Σερβίων].

15. Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση – Συζήτηση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ [Ν. 2882/2001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ] Ακίνητο :  Οδός Ξ. Λογοθέτη και Γ. Τσικαρδάνη εντός οικισμού της πόλης Σερβίων - Φερόμενος ιδιοκτήτης : Καψαλιάρης Παναγιώτης του Γεωργίου, [ιδιοκτησία μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 37Δ – 39Α- 54- 38  της πόλης των Σερβίων]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ