Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ