Τη Δευτέρα 27/04/2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 Παράταση της προθεσμίας λήξης των χρηματικών καταλόγων 0250, 0253/2019 είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως την 31 Μαΐου 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ