Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου για το έργο με τίτλο «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια-Λάβα-Πλατανόρευμα». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ