Την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 συνεδρίασε (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υλοποίηση της πράξης «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής βιβλιοθήκης Βελβεντού Β΄Φάση» με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Βελβεντού.

2. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου». Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

3. Αποδοχή ποσών από την εκμετάλλευση λατομείων.

4. Περί ονομασίας και μετονομασίας οδών του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ