Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Περί συμμετοχής του Δήμου Σερβίων στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εξουσιοδότηση υπευθύνων για αναζήτηση  και επεξεργασία στοιχείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ