Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ποσού για  την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τον Κορονοϊό.

2. Περί έγκρισης προϋπολογισμού, Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων  Σερβίων & Βελβεντού οικονομικού έτους 2020

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων.

4. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

5. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ