Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί στήριξης απόρων κατοίκων του Δήμου ενόψει εορτών και λόγω διάδοσης Covid-19 μέσω προμήθειας τροφίμων – Διάθεση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ