Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση φακέλου έργου και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Δράσεις Προστασίας Υδάτων Δήμου Σερβίων».

2. Έγκριση φακέλου έργου και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σερβίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ