Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ ΠΕ Κοζάνης  για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Β΄ Φάση)»

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ