Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88547 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΤΗΣ».

2. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 88533 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Καθορισμός του τρόπου, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

4. Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2020.

5. Περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020.

6. Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου Ιωάννη Θύμνιου του Γεωργίου, πρώην Προέδρου Κοινότητας Σερβίων του Δήμου Σερβίων ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020 για την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη κατ’ άρθρο 378 παρ.1 ΠΚ ήτοι φθορά ξένου πράγματος – ταφικού μνημείου Παπαλάμπρου Λάμπρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ