Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ