Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 22:00 συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Δημιουργία «Κέντρου Δια  Βίου Μάθησης» στον Δήμο Σερβίων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ