Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ