Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / ΠΕ Κοζάνης  για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (Β’ Φάση).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ